exT group s.r.o.
Rosinská 8543/34A
010 08 Žilina
IČO: 54256364
DIČ: 2121611690
IČ DPH: SK2121611690

exT cars s.r.o.
Rosinská 8541/30A
010 08 Žilina
IČO: 52590551
DIČ: 2121072580
IČ DPH: SK2121072580

exT person s.r.o.
Rosinská 8543/34A
010 08 Žilina
IČO: 54256151
DIČ: 2121615551
IČ DPH: Nie je platiteľ DPH.